نویسنده = نیما سعیدی
بررسی تاثیر توان خلاقیت و نوآوری در توسعه صنعت فرش

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 103-115

نیما سعیدی؛ امیر نوروزنژاد درزی نقیبی؛ سعیده زنده‌باد