نویسنده = جمال قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل موثر بر سقوط قیمت سهام ( مرور ادبیات)

دوره 18، شماره 101، خرداد و تیر 1399، صفحه 11-132

سروه فرزاد؛ جمال قاسمی


2. مروری برکاربرد الگوریتم های فراابتکاری در مباحث مالی

دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 56-77

جمال قاسمی؛ سروه فرزاد