نویسنده = ������������ ��������
بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مدیریت روابط با مشتریان در صنعت بانکداری

دوره 18، شماره 101، خرداد و تیر 1399، صفحه 27-44

زهرا وظیفه؛ میلاد وفادار؛ سحر سالار