نویسنده = علی علیزاده زوارم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری بر اساس تکنولوژی RFID

دوره 15، شماره 86-87، بهمن و اسفند 1396، صفحه 75-91

علی علیزاده زوارم؛ احمد توکلی