نویسنده = سمیه امیری کچمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 74-84

سمیه امیری کچمی؛ شهلا چوبچیان