نویسنده = ������������ ��������
مطالعه تأثیر کارکردهای نگرشی بر قصد خرید برندهای فیک ‌(تقلیدی) در ایران؛ تحلیل نقش جنسیت و ارزش خرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.552727.2550

مهدی خادمی؛ فاتح قادریانی؛ شیوا نصرتی