نویسنده = �������������������� ����������
تبیین عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی سبز در صنعت فروشگاه‌های زنجیره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.547611.2480

فرشته طاهرپوران؛ حسین عابدی؛ بابک حاجی کریمی