نویسنده = �������� ������������ ������������
نقش توسعه یافتگی کشورها در اثرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.546363.2462

نگار جعفری فشارکی؛ عباس معمارنژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ شمس الدین حسینی