نویسنده = سمانه پارسا
تعداد مقالات: 1
1. برندسازی مکان؛ تعاریف، موانع و راهکارها

دوره 11، شماره 63، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1-24

حسن اسماعیل‌پور؛ سمانه پارسا