نویسنده = �������� ���������� ������
تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد پایدار: نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.538702.2378

ندا طهماسبی روشن؛ محبوبه عرب کلمری؛ محسن علی زاده ثانی؛ رضا جانی روشن