نویسنده = صمد عالی
مدل‌سازی تاثیرپذیری تجربه مشتری از نمای خدمت در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.254015

سمیه ناصرامینی جلودارلو؛ صمد عالی


تاثیر کیفیت رابطه آنلاین بر مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه درکسب وکارهای آنلاین

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 103-124

10.22034/bs.2022.247029

صادق موسی خانی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ سلیمان ایرانزاده