نویسنده = محمدرضا فتحی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری گردشگری مذهبی( روش فنون دیمتل و معادلات ساختاری)

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 57-70

محمدرضا فتحی؛ مهدی محمد نسب؛ محمد حسن ملکی؛ سمیه یعقوبی


2. ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 63-78

سیروس کشاورز؛ ناصر خانی؛ سمانه رئیسی نافچی؛ پروانه نوربخش؛ محمدرضا فتحی