نویسنده = محمد خلیل‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه امکان‌سنجی طرح احداث نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 25 مگاوات

دوره 13، شماره 73، مهر و آبان 1394، صفحه 55-70

یونس هیالی؛ الهه نظری‌کیا؛ محمد خلیل‌زاده؛ احسان رفیعی