نویسنده = الناز میاندوآبچی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته در نگهداری ذخایر اضطراری کالا و ارایه پیشنهاداتی برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

الناز میاندوآبچی؛ زهرا آقاجانی


2. بررسی موانع جذابیت حمل‌‌ونقل ریلی کالا در کشور و ارایه راهکارهایی برای ارتقای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

الناز میاندوآبچی؛ زهرا آقاجانی


3. ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی: مطالعه تطبیقی تجارب کشورهای آسیایی و ارایه پیشنهاداتی برای ایران

دوره 19، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 91-102

الناز میاندوآبچی؛ زهرا آقاجانی


4. شناسایی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران

دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 105-115

زهرا آقاجانی؛ الناز میاندوآبچی


5. مؤلفه‌های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت‌پذیری منطقه‌ای

دوره 14، شماره 79، مهر و آبان 1395، صفحه 1-14

علیرضا گرشاسبی؛ الهام اسمعیلی‌پور ماسوله؛ الناز میاندوآبچی