نویسنده = محمود جعفرپور
آسیب‌شناسی شیوه‌های انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌های دولتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/bs.2022.557094.2585

محمود جعفرپور؛ صادق حسنی مقدم؛ محسن یاراحمدی


آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 9-30

محمود جعفرپور