تعداد مقالات: 264
252. شناسایی و طبقه بندی برنامه‌های اثر گذار بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد شهر شیراز)

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 41-54

امین نیکبخت؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ کاظم عسکری فر


254. جایگاه بازار عمان در توسعه صادرات ایران

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 55-68

علیرضا گرشاسبی


256. واکاوی معاهده پی سی تی؛ دریچه‌ای به‌نظام بین‌المللی حمایت از اختراع

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 69-80

زهرا شاکری؛ زهره قیصری


257. شناسایی و اولویت بندی روش‌های ورود به بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: کودهای ارگانیک)

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 77-90

محمد معصوم؛ رضا محمدکاظمی؛ بهروز زارعی


259. مطالعه قواعد عبور از شخصیت حقوقی شرکت با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و ایران

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 91-105

رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی


260. ارائه الگوی توانمندسازی شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 93-112

محمد رضا رخیده


261. بررسی اثرات معافیت‌های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی بر درآمد گمرکی دولت

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 105-125

سیدهادی عربی؛ حسین هرورانی


262. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصولات تولیدی صنایع کاشی و سرامیک استان یزد: رویکرد تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMCDA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

محمد زارعی محمودآبادی؛ مهلا ضیایی بیده


263. تحلیل شکاف استراتژیک در شرکت سیمان تهران بر اساس سند چشم‌انداز بتن 1404 با رویکرد چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

علی اکبر کفاش بازاری؛ داوود غلامرضایی


264. بخش‌بندی بازار آجیل و خشکبار بر اساس ارزش‌های مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم DBSCAN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

مینا نظام پور؛ مرتضی رجوعی؛ سعید جعفری تیتکانلو