تعداد مقالات: 264
201. طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری بر اساس تکنولوژی RFID

دوره 15، شماره 86-87، بهمن و اسفند 1396، صفحه 75-91

علی علیزاده زوارم؛ احمد توکلی


204. آسیب شناسی و شناسایی تواناسازهای حمایتی از صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 79-90

پیمان بالازاده؛ محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده


209. بررسی عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس از منظر صادرات

دوره 14، شماره 81، بهمن و اسفند 1395، صفحه 85-100

حسین عباسی اسفنجانی؛ حسین میرزائی؛ مهدیه احمدی کمالی


210. بررسی چالش‌ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های زیربنایی

دوره 15، شماره 82-83، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 85-96

روح الله سهرابی؛ علی رستمی


211. تحلیل تجربه مشتری و جایگاه آن در ادبیات بازاریابی

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 85-103

محمود محمدیان؛ مریم نائلی


214. تأثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان

دوره 18، شماره 101، خرداد و تیر 1399، صفحه 93-110

محسن اکبری؛ محمد رحیم رمضانیان؛ ستاره جانی پور؛ سیده صدف وشکائی نژاد


216. تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 104-116

صمد رحیمی اقدم؛ ناصر صنوبر؛ ابوالفضل حق وردی زاده


217. شناسایی عوامل موثر بر سقوط قیمت سهام ( مرور ادبیات)

دوره 18، شماره 101، خرداد و تیر 1399، صفحه 11-132

سروه فرزاد؛ جمال قاسمی


219. دیپلماسی تجاری و ساختار نهادی آن

دوره 12، شماره 68، آذر و دی 1393، صفحه 75-89


220. بررسی رابطه ی رهبری تحول‌آفرین با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی

دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 79-93

گل بهار پورانجنار؛ مهتا جودزاده؛ عافیه پورانجنار


221. ارائه مدل برندسازی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات بهداشتی به روش نظریه بنیادی

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 80-92

فهیمه انصاری؛ امیر اخلاصی؛ رضا شفیعی


223. بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر واردات ذرت در ایران

دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 82-92


225. ارائه مدل پیشایندهای مورد نیاز ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند در صنعت هتلداری

دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 84-95

سید محمد طباطبایی نسب؛ هوشمند‌ باقری قره‌بلاغ؛ راضیه عاملی