تعداد مقالات: 240
204. بررسی عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس از منظر صادرات

دوره 14، شماره 81، بهمن و اسفند 1395، صفحه 85-100

حسین عباسی اسفنجانی؛ حسین میرزائی؛ مهدیه احمدی کمالی


205. بررسی چالش‌ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های زیربنایی

دوره 15، شماره 82-83، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 85-96

روح الله سهرابی؛ علی رستمی


206. تحلیل تجربه مشتری و جایگاه آن در ادبیات بازاریابی

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 85-103

محمود محمدیان؛ مریم نائلی


210. تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 104-116

صمد رحیمی اقدم؛ ناصر صنوبر؛ ابوالفضل حق وردی زاده


212. دیپلماسی تجاری و ساختار نهادی آن

دوره 12، شماره 68، آذر و دی 1393، صفحه 75-89


213. بررسی رابطه ی رهبری تحول‌آفرین با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی

دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 79-93

گل بهار پورانجنار؛ مهتا جودزاده؛ عافیه پورانجنار


214. ارائه مدل برندسازی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات بهداشتی به روش نظریه بنیادی

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 80-92

فهیمه انصاری؛ امیر اخلاصی؛ رضا شفیعی


216. بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر واردات ذرت در ایران

دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 82-92


218. ارائه مدل پیشایندهای مورد نیاز ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند در صنعت هتلداری

دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 84-95

سید محمد طباطبایی نسب؛ هوشمند‌ باقری قره‌بلاغ؛ راضیه عاملی


219. کاربرد مدل (ISM)جهت رتبه بندی محصولات شوینده صنعتی با استفاده از روش TOPSIS-AHP فازی

دوره 17، شماره 98، آذر و دی 1398، صفحه 85-97

مجید برزگر؛ امیرحسین نیکنام‌فر


223. بررسی کارکردهای هوشمندی بازار

دوره 11، شماره 60، مرداد و شهریور 1392، صفحه 87-96