تعداد مقالات: 249
76. نقش مدیریت دانش در تکامل زنجیره تامین شرکت

دوره 11، شماره 58، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 26-33


82. شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه‌ی صادرات فرش دستباف ایران (مطالعه موردی: فرش دستباف اصفهان)

دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 29-39

سیدسعید میرواحدی؛ محمدتقی طغرایی؛ زهرا سنجریان


83. تاثیر مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی سازمان بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با نقش واسطه ای تعهد سازمانی

دوره 15، شماره 86-87، بهمن و اسفند 1396، صفحه 29-44

حسن بودلائی؛ آلبرت بغزیان؛ حمیدرضا پنجه علی


87. تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 31-42

محسن اکبری؛ سیدحسن آل‌طه؛ پویا صادق‌پور


89. مقایسه توان ژئواکونومیک ایران و ترکیه در جنوب غرب آسیا

دوره 14، شماره 78، مرداد و شهریور 1395، صفحه 31-43

محسن شریعتی‌نیا؛ محمد رضا عابدین مقانکی


90. بانکداری و فینتک: چالش یا فرصت؟

دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 31-39

محمد حسن قلی زاده؛ میثم قاسم نژاد


91. وضعیت تجارت کالایی ایران و ترکیه از منظر زنجیره ارزش جهانی

دوره 14، شماره 81، بهمن و اسفند 1395، صفحه 31-42

مهدی رضائی؛ پریسا یعقوبی‌منظری


93. تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول

دوره 13، شماره 73، مهر و آبان 1394، صفحه 34-44

محسن اکبری؛ سیدحسین آل‌طه؛ پویا صادق‌پور


94. شرح وقایع اصلاح یارانه‌ها

دوره 11، شماره 63، بهمن و اسفند 1392، صفحه 37-59


99. بهینه‌سازی فرایند تبادل دانش در خوشه‌های صنعتی: مطالعه موردی در خوشه صنعتی گچ سمنان

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 37-52

حمیدرضا دزفولیان؛ پروانه سموئی