تعداد مقالات: 264
31. بررسی توسعه یافتگی بازارهای مالی کشور با تاکید بر نظام بانکی از منظر رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد

دوره 15، شماره 82-83، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 7-19

علیرضا گرشاسبی؛ باقر ادبی فیروزجایی؛ سیدعلی موسوی


32. بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید مصرف‌کنندگان

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 7-19

فرهنگ آبرومندی؛ بی‌تا پارسا؛ محمدرضا شریف عسکری


33. رفتار مصرف کننده جشنواره های آنلاین: بررسی مشوق های اطلاعاتی و تاثیرات اجتماعی

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 8-22

مهدی محمدی نسب؛ صدف خان بلوکی؛ علی سوری


35. بررسی ویژگی‌های مبلمان مؤثر در ایجاد وفاداری مراجعین به رستوران

دوره 17، شماره 97، مهر و آبان 1398، صفحه 8-19

هلیانه ملکی پور؛ نیلوفر شادمهری


36. رتبه بندی شاخص های برندسازی مشارکتی در خوشه‌های کسب و کار(مطالعه موردی:پارس واگن اراک)

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 10-29

سید حمید عمادی؛ محمدصادق حری؛ زهرا دلشاد


37. بررسی راه کارهای برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته

دوره 13، شماره 74، آذر و دی 1394، صفحه 11-23

زهرا احمدی؛ وحیدرضا میرابی


43. اندازه‌گیری و تحلیل توان رقابتی کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه

دوره 13، شماره 71، خرداد و تیر 1394، صفحه 14-27

حبیبه فتحی؛ حسن ولی‌بیگی


44. شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای توسعه صنعت پتروشیمی از منظر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی

دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 14-30

الهام اسمعیلی‌پور ماسوله؛ علیرضا گرشاسبی


45. تدوین راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 15-30

امیرهوشنگ فتحی‌زاده


46. اوپک و سازمان جهانی تجارت، تقابل یا تعامل؟ درس‌هایی برای مجمع کشورهای صادرکننده گاز

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 15-30

امیرهوشنگ فتحی‌زاده؛ علی فاتح